หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   377 0 15 พ.ย. 2561
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าแสงสว่าง​ หน้าบ้าน​ นายก.อบต.ดับ   260 0 14 พ.ย. 2561
อบต.ห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้งยุคใหม่ ควรพัฒนาเทียบเท่าเทศบาล    2572 1 13 พ.ย. 2561
อบต.นครชุม ข้อความเทิดทูลสถาบัน   373 0 9 พ.ย. 2561
อบต.คลองน้ำไหล ข้อความเทิดทูลสถาบัน   378 0 9 พ.ย. 2561
อบต.อ่างทอง ข้อความเทิดทูลสถาบัน   236 0 9 พ.ย. 2561
ทต.ไทรงาม โปรดแก้ไขด่วน   956 3 29 ต.ค. 2561
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   1750 0 26 ต.ค. 2561
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   332 0 26 ต.ค. 2561
อบต.อ่างทอง โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้   256 0 22 ต.ค. 2561
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 93