หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.หัวถนน ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต.   57 0 2 พ.ย. 2563
อบต.บ่อถ้ำ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต.   78 0 2 พ.ย. 2563
อบต.วังบัว ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต.   53 0 2 พ.ย. 2563
อบต.นครชุม ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต.   32 0 1 พ.ย. 2563
อบต.คลองสมบูรณ์ ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ   45 0 30 ต.ค. 2563
อบต.โกสัมพี ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ   73 0 30 ต.ค. 2563
อบต.ลานกระบือ ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ   54 0 30 ต.ค. 2563
ทต.ระหาน ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีจะเสร็จตอนไหน   68 0 30 ต.ค. 2563
ทต.ลานกระบือ การขอจัดตลาดนัดเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลลานกระบือ   123 5 28 ต.ค. 2563
อบต.ป่าพุทรา ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16   48 0 27 ต.ค. 2563
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 101