หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.นครชุม ข้อความเทิดทูลสถาบัน   529 0 25 มี.ค. 2564
อบต.ดอนแตง ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   28 1 24 มี.ค. 2564
อบต.ดอนแตง สอบถามเรื่องข้อมูลการชำระภาษี   36 1 24 มี.ค. 2564
อบต.วังชะโอน แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย ม.1 ต.วังชะโอน   32 1 24 มี.ค. 2564
อบต.โพธิ์ทอง รบกวนตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวัดหนองหล่ม ไฟเสียมาหลายวันมืดมาก   45 2 24 มี.ค. 2564
อบต.โกสัมพี สอบถามการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ   24 1 24 มี.ค. 2564
อบต.ปางตาไว สอบถามเรื่องการขอรับบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคค่ะ   29 2 23 มี.ค. 2564
อบต.หนองหลวง การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.หนองหลวง   24 1 22 มี.ค. 2564
อบต.หนองหลวง ตำแหน่งพนักงานจ้าง   42 1 22 มี.ค. 2564
อบต.คลองสมบูรณ์ สอบถามตำแหน่ง   25 1 20 มี.ค. 2564
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 102