หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
ทรงพระเจริญ
 
 
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   1085 5 5 เม.ย. 2563
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   3439 1 24 มี.ค. 2563
อบต.สระแก้ว การเก็บขยะ   72 1 16 มี.ค. 2563
อบต.ปางตาไว สูตรแก้ทุกข์ หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง   19 0 16 มี.ค. 2563
ทต.บ้านพราน เว็บบอร์ดชุมชนคนพรานกระต่าย   1567 0 13 มี.ค. 2563
อบต.สระแก้ว น้ำประปา   37 0 13 มี.ค. 2563
อบต.สระแก้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    27 0 11 มี.ค. 2563
อบต.มหาชัย เว็บไซต์ อบต.มหาชัย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   2518 2 10 มี.ค. 2563
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   21 0 3 มี.ค. 2563
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ข้อความที่พูดถึงห้างใหญ่กับโชว์ห่วยที่น่าสนใจ   1992 5 28 ก.พ. 2563
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 95