หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   1851 29 8 เม.ย. 2564
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   3189 99 8 เม.ย. 2564
อบต.นครชุม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   639 8 7 เม.ย. 2564
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   30227 43 6 เม.ย. 2564
ทม.หนองปลิง แบบคำขอถังขยะ   4 0 5 เม.ย. 2564
อบต.บึงทับแรต ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต   75 1 4 เม.ย. 2564
ทต.วังยาง สาระน่ารู้01   9 0 2 เม.ย. 2564
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ   20317 77 2 เม.ย. 2564
อบต.ดอนแตง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   9 0 1 เม.ย. 2564
อบต.คลองขลุง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   1198 97 31 มี.ค. 2564
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 101