หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   3380 107 18 พ.ค. 2564
อบต.โกสัมพี น้ำประปา บ้านมะเดื่อชุมพร   919 4 17 พ.ค. 2564
อบต.โกสัมพี ขอเลขที่บ้าน   12 1 17 พ.ค. 2564
อบต.สลกบาตร สมัครเรียน   21 1 14 พ.ค. 2564
อบต.โกสัมพี ไบแจ้งเสียภาษีที่ดิน   19 1 14 พ.ค. 2564
อบต.สลกบาตร การชำระภาษี   20 2 13 พ.ค. 2564
อบต.สลกบาตร เด็กแรกเกิด   28 1 13 พ.ค. 2564
อบต.สลกบาตร อยากฉีดวัคซีนโควิดค่ะ   17 1 13 พ.ค. 2564
อบต.วังตะแบก สอบถามตำแหน่งว่าง   16 1 13 พ.ค. 2564
อบต.หนองแม่แตง ขออนุญาติสร้างบ้าน   16 1 11 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 102