ท่านต้องการให้ ทต.ปากดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 4 )
57.14%
ด้านการคมนาคม ( 1 )
14.29%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 1 )
14.29%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
14.29%