หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 


นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล8)
 
 


นายกนก สารพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 


นายประสิทธิ์ กองวงศ์
หน.ฝ่ายการโยธา
 
 
 


นางสาวสัญณี พลอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

--ว่าง--
วิศวกรโยธา
 
 
 


--ว่าง--
นายช่างโยธา


นายบัญชา ชินบุตร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายสมเกียรติ กฤษณะพันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายอำนาจ ภัทรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเจือ จุลมุสิ
คนงาน


นายเสน่ห์ ใจกล้า
คนงาน