หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศาบลตำบลปากดง
โทร : 082-509-6868
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ไม่มีในกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี-
รองปลัดเทศบาลตำบลปากดง