หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต
 
<< หน้าแรก...     7      8      9     (10)     11      12      13