หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
เทศบาลตำบล ปากดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอ ใกล้เคียงเป็นไปโดยสะดวกโดยทางรถยนต์มีทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านเขตเทศบาลตำบลปากดง การคมนาคมภายในเขตเทศบาล ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง เป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงมีถนนลูกรังอีกบางสาย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณเพื่อสร้างถนน แอสฟัลส์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในส่วนของการจราจร สำหรับสภาพการจราจรในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพคล่องตัวเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว การขนส่ง และการติดต่อคมนาคมภายในเขตเทศบาลกับเขตติดต่อใกล้เคียง หรืออำเภอใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ห่างออกไป สามารถติดต่อโดยทางรถยนต์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลสำหรับเดินทางไปมาติดต่อกันได้ตลอด
 
 
 

ห้วยหนอง คลองบึง ได้แก่ คลองสีนวล หนองตาดี
 
 
 
 
 

สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง

สนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
  เทศบาลมีรางระบายและท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาล
  เทศบาลตำบลปากดง มีเครื่องสูบน้ำสำหรับระบายน้ำ ดังนี้
 
เครื่องสูบน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 
 
  เทศบาลตำบลปากดงมีระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดังนี้
 
รถบรรทุกขยะ ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน 1 คัน
 
ที่ทิ้งขยะใช้บ่อขยะของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นสถานที่ทิ้งขยะ โดยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 3 ตัน/วัน
 
มีการจ้างเหมาผู้รับจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและทำความสะอาด