หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
รายงานผลการติดตามแผน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
การรายงานผลและความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมิืนแผนฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
รายงายผลการติดตามแผน ปี2561 ครั้งที่1 [ 31 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงายผลการติดตามแผน ปี2561 ครั้งที่2 [ 31 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงายผลการติดตามแผน ปี2560 ครั้งที่2 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการติดตามแผน ประจำปี2560 ครั้งที่1 [ 31 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)