หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การรายงานผลและความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมิืนแผนฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)