หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
รายงานอื่นๆ
 

 
รายงานผลการเข้าร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563  
 

เทศบาลตำบลปากดง ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 15.50 น. โดย คุณ พิศสมัย ผดุงชาติ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน