หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 /2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 /2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศง2566ครั้งที่ 1 /2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6