หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
สถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
สถิติการให้บริการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
สถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
สถิติการให้บริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สถิติการให้บริการรับแจ้งทำบัตรคนพิการ (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สถิติการให้บริการรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
สถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
สถิติการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (6 เดือนแรก) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3