หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือระบบงานความรับผิดทางละเมิด [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือระบบงานความรับผิดทางแพ่ง [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2