หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริต [ 17 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
แบบคำร้องการร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสการทุจริจและประพฤติมิชอบ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)