หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากดง ตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบประเมินครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มีาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการเข้าร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากดง ตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบประเมินครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาเหุรำคาญ กรณี วางของกีดขวางบนทางเท้า [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในรางระบายน้ำ [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากดง ตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบประเมินครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มีาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2