หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลตรวจติดตามเหตุรำคาญ เรื่อง มลพิษทางเสียงและกลิ่น [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากดง ตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบประเมินครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มีาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการเข้าร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2