หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 28 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลปากดง [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3