หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรือง มาตราการและแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในเขตจังหวัด [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 28 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ [ 20 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3      4