หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลาของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แบบยื่นคำร้องทั่วไป (ออนไลน์) [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
แบบยื่นคำร้องการขอตัดกิ่งไม้ [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
แบบยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือประชาชน [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
มาตรฐานการช่วยเหลือประชาชน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)