หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส [ 28 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาส [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 8 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2