หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แก้ไขแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ปี61 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ปี61 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
แก้ไขแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 1 [ 21 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 27 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2