หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3