หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 26 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลปากดง [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)     2