หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลปากดง [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)