หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 182/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 184/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 183/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงและนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลปากดง [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 566/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาล [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการภายในของเทศบาล [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 362/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 36  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลปากดงที่ 379/2556 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 17 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)