หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดงและนายกเทศมนตรีตำบลปากดง [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลปากดง [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)