หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่7 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี2562 แก้ไข ครั้งที่1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี-2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบ 62 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ปี 61 ครั้งที่ 3 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แก้ไขผลการดำเนินงานปีงบ 61 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ปี 61 ครั้งที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)     2