หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
ปลาร้าป้าแจ้ว
ราคา : 35-80 บาท
ผลิตโดย : ป้าจำรูญ ปั้นนาค
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ท่าน


 
กระยาสารทแม่ไสว
ราคา : 8-80 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มกระยาสารทแม่ไสว
จำนวนผู้เข้าชม : 990 ท่าน


 
กลุ่มเกษตรสามัคคีปากดง
ราคา : 40 - 200 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มเกษตรสามัคคีปากดง
จำนวนผู้เข้าชม : 469 ท่าน


 
   1     (2)     3