หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    15 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังควง จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   15 ส.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   15 ส.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังตะแบก   ประชุมสภา อบต.วังตะแบก    14 ส.ค. 2562 101
กิจการสภา อบต.วังตะแบก   ประกาศสภา อบต.วังตะแบก เรื่อง การรับรองรายงานการปราะชุมสภา อบต.วังตะแบก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไทร   โครงการวางท่อสำเร็จรูป จุดนานางแก่นคอย พิมพา หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร   14 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพช   14 ส.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2562 3
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 2208/td>