หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุุลาคม 2562   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สักงาม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.สักงาม อ.คลองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชะโอน   ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ๓ ส.สร้างสุขภาพปี 2563   12 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองลานพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น   12 ธ.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดดินกลบบริเวณข้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 ธ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคลองหัวแหวน - บ้านคลองปลาร้า หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 ธ.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มสตรีตำบลคลองน้ำไหล   11 ธ.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการผู้พิการ ตำบลคลองน้ำไหล (องค์กรสวัสดิการชุมชน)   11 ธ.ค. 2562 2
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 2369