หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังบัว   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขุดลอกคลองวังบัว หมู่ที่ 8 ตำบลวังบัว   24 ก.พ. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอร่วมประชุมการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   24 ก.พ. 2564 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพธิ์ทอง   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ)   24 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ทอง   ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564   24 ก.พ. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลโนนพลวงประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลโนนพลวงประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังยาง   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ   24 ก.พ. 2564 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่่ที่ 3 ต.โกสัมพี   24 ก.พ. 2564 4
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 3,398