หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   การรับการตรวจประเมินเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลตำบลไทรงาม   19 ก.พ. 2558 283
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สักงาม   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สักงามสมัยสามัญ ประจำปี 2558   19 ก.พ. 2558 424
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สักงาม   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม พ.ศ.2558   19 ก.พ. 2558 460
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากดง   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบกรอง   19 ก.พ. 2558 335
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   กิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2558   18 ก.พ. 2558 323
ข่าวกิจกรรม อบต.โนนพลวง   โครงการส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุตำบลโนนพลวง   18 ก.พ. 2558 278
ข่าวกิจกรรม อบต.โนนพลวง   โครงการหมู่บ้าน "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ ๓" และ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" บ้านโนนพลวง ตำบลโนนพลวง   18 ก.พ. 2558 330
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยยั้ง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6)   18 ก.พ. 2558 248
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแก้ว   การประชุมพิจารณา โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี 2558   17 ก.พ. 2558 323
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแก้ว   โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปี2559-2561   17 ก.พ. 2558 588
<< หน้าแรก...     3261      3262      3263      3264     (3265)     3266      3267      3268      3269     ....หน้าสุดท้าย >> 3,614