หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมประตูบังคับน้ำ สายบ่อใหม่-ลานกระดี่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองอึ่งพัฒนา ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร   24 ส.ค. 2555 612
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ    24 ส.ค. 2555 456
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าไม้   การสมัครรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้   24 ส.ค. 2555 443
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าพุทรา   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11,13,14,16ตำบลป่าพุทราอำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร   24 ส.ค. 2555 756
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประชาสัมพันธ์ประกาศผลสอบราคาจ้าง   23 ส.ค. 2555 881
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร   23 ส.ค. 2555 490
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ช่องลม   ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 9 วัด   21 ส.ค. 2555 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   21 ส.ค. 2555 537
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ช่องลม   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7)   21 ส.ค. 2555 77
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ช่องลม   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นตำแหน่งบริหารของเทศบาล   21 ส.ค. 2555 70
<< หน้าแรก...     2050      2051      2052      2053     (2054)     2055      2056      2057      2058     ....หน้าสุดท้าย >> 2208/td>