หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลานกระบือ   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ)   21 ต.ค. 2557 405
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแม่ลาย   รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2558   20 ต.ค. 2557 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากดง   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแยก ชาย-หญิง   20 ต.ค. 2557 513
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ไทรงาม   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   20 ต.ค. 2557 1267
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพธิ์ทอง   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และลานกิจกรรม อบต.โพธิ์ทอง    20 ต.ค. 2557 241
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแม่ลาย   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558   20 ต.ค. 2557 163
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   17 ต.ค. 2557 1434
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแก้ว   ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตุลาคม 2557   17 ต.ค. 2557 250
ข่าวกิจกรรม อบต.สักงาม   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมฝึกอาชีพ)   17 ต.ค. 2557 2027
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศสอบราคาจ้างและยืนยันราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านคุยมะม่วง    16 ต.ค. 2557 270
<< หน้าแรก...     2049      2050      2051      2052     (2053)     2054      2055      2056      2057     ....หน้าสุดท้าย >> 2366