หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   เอกสารรายงานผลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันเข้าพรรษา) ศพด.บ้านท่าช้างค่ะ   19 ส.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมู่ 7   19 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ    19 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและจ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนผุ้สูงอายุ)   19 ส.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2205/td>