หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๓   14 มิ.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล    14 มิ.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชก   14 มิ.ย. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดซื้อถุงมือแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรา   14 มิ.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภร   14 มิ.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล      14 มิ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หัวถนน   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2    14 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562   14 มิ.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตและวางท่อระบาย หมู่ที่ 23 บ้านหล่มชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.อ่างทอง   โครงการส่งเสริมรักการอ่านเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562    14 มิ.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2055/td>