หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  10 ก.ค. 2561 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปากดง  6 ก.ค. 2561 209
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด  4 เม.ย. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรือง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  3 พ.ย. 2560 273
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง  18 ต.ค. 2560 242
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง  18 ต.ค. 2560 345
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง  18 ต.ค. 2560 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการออกให้บริการสำรวจข้อมูลที่ดิน เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  18 ต.ค. 2560 215
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เทศบาลตำบลปากดง  15 ก.ย. 2560 248
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  22 ธ.ค. 2559 280
   1      2      3      4     (5)     6      7      8