หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   18 ต.ค. 2560 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   18 ต.ค. 2560 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการออกให้บริการสำรวจข้อมูลที่ดิน เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)   18 ต.ค. 2560 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เทศบาลตำบลปากดง   15 ก.ย. 2560 216
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   22 ธ.ค. 2559 252
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   13 ธ.ค. 2559 292
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบีบยวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปากดง   1 ธ.ค. 2559 283
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปากดง   1 ธ.ค. 2559 249
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปากดง   17 พ.ย. 2559 276
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   9 ก.ย. 2559 306
   1      2     (3)     4      5      6