หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ยืนแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563  14 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกีี่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  14 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุน ผักสด ผลไม้สด ปลอดสารเคมี  17 ธ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 พ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25 พ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  19 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครพนักงาน โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดถนน  4 ก.ย. 2562 159
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7