หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566  1 ก.พ. 2566 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดต่อเทศบาลตำบลปากดง พ.ศ. 2566  1 ก.พ. 2566 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  16 ธ.ค. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  7 ธ.ค. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลปากดง ประจำปี 2565  30 พ.ย. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปลูกจิตสำนึกและแสดงความภูมิใจในความเป็นชาติไทยธงไตรรงค์ ธำรงไทย  17 พ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี(Ultraviolet c หรือ uvc)เป็นสินค้าควบคุมฉลาก  16 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566  2 พ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลในการสำรวจด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566  9 ก.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  9 ก.ย. 2565 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18