หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิทก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลของเทศบาลตำบลปากดง  23 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง หลักเกณฑืและคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  16 มิ.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 พ.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  12 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  12 พ.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการคืนเงินหลักประกันสัญญา  27 เม.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่รับการช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  25 เม.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  1 เม.ย. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  30 มี.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 2556 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง  29 มี.ค. 2565 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17