หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   28 ธ.ค. 2560 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560   29 พ.ย. 2560 227
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรือง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   3 พ.ย. 2560 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560   30 ต.ค. 2560 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   18 ต.ค. 2560 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   18 ต.ค. 2560 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   18 ต.ค. 2560 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการออกให้บริการสำรวจข้อมูลที่ดิน เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)   18 ต.ค. 2560 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560    20 ก.ย. 2560 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เทศบาลตำบลปากดง   15 ก.ย. 2560 216
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 16