หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   10 ก.ย. 2557 365
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   27 มี.ค. 2557 503
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล    27 มี.ค. 2557 417
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557   24 มี.ค. 2557 376
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชุมประชาคมการร่างแผนชุมชน ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557    19 มี.ค. 2557 401
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ    18 มี.ค. 2557 652
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน   17 ต.ค. 2556 243
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)