หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแยก ชาย-หญิง   20 ต.ค. 2557 508
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รับสมัครพนักงานทั่วไป   10 ก.ย. 2557 469
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   10 ก.ย. 2557 383
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   27 มี.ค. 2557 514
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล    27 มี.ค. 2557 430
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557   24 มี.ค. 2557 391
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชุมประชาคมการร่างแผนชุมชน ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557    19 มี.ค. 2557 422
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ    18 มี.ค. 2557 662
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน   17 ต.ค. 2556 258
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)