หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559   1 มี.ค. 2559 364
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559   1 ก.พ. 2559 293
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ กำแพงเพชรเมืองสะอาด   8 ม.ค. 2559 867
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม ๕ ส. ของเทศบาลตำบลปากดง   8 ม.ค. 2559 405
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558   4 ม.ค. 2559 303
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   24 ธ.ค. 2558 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินตนเองเทศบาลตำบลปากดง   4 ธ.ค. 2558 373
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558   1 ธ.ค. 2558 423
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยพัฒนา หมู่ที่ 8   25 พ.ย. 2558 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง   16 พ.ย. 2558 382
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 20