หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   29 พ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   27 พ.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลบ้านโคนเหนือคัพ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลบ้านโคนเหนือคัพ ครั้งที่ 38 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปากดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25 พ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแซ่มแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0033)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20