หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 

เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 10.15 น. โดย คุณ พิศสมัย ผดุงชาติ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน