หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
 

เทศบาลตำบลปากดง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยภายในบ้าน  ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง  โดยมีนายกิมฮง ภัทรไกร รองนายกเทศมนตรีตำบลปากดง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.49 น. โดย คุณ ณรงค์เดช เวชช์ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 312 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย