หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิทก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ
 


 
ประชุมประชาคมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปากดง เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมประชาคมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบไปด้วย นายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย นายกเทศมนตรีตำบลปากดง เป็นประธาน ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 8 โดยประชุมประชาคมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจน และด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงจัดประชุมดังกล่าว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 10.54 น. โดย คุณ ณรงค์เดช เวชช์ประเสริฐ

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11.39 น. โดย คุณ พิศสมัย ผดุงชาติ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X