หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 


 
นายอภิชาติ ธูปบูชา
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากดง
 


 
นายวัลลภ ขันธุ์คุปต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปากดง


 
นายภานุวัฒน์ ภัทรไกร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปากดง
 
 


นายระ สามล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


ว่าที่ร้อยโทสุริยะพงค์ เนินพลับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นายเทวา โชติศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นายบรรเจิด รักษาเขตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นายวันชัย จับเทียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นายฉลอง บัวโพชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นายสมนึก น้อยเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง


นางขนาน เซี่ยงหลิว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากดง