หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
รายงานการประชุมพนักงาน
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 6 มกราคม 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3