หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 
 


นายสำลี บุญเพิ่ม
ผู้นำชุมชนป่ายาง


นางเพ็ญศรี เสือโต
ผู้นำชุมชนน้ำเงินอยู่


นางศรีนวล อุปการะ
ผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านปากดง


นางชนิกาญจน์ ศิริเจริญวงษ์
ผู้นำชุมชนเจริญสุข


นางทองอยู่ คล้อยสมัย
ผู้นำชุมชนคุ้มไพรวัลย์


นางกำพันธ์ อนุยูร
ผู้นำชุมชนร่วมใจพัฒนา