หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
กพ 0023.4/ว 380 3-พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 380 4-พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4236 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ : กำแพงเพชรเมืองสะอาดชุมชนปลอดขยะแยกก่อนทิ้ง  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4236 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ : กำแพงเพชรเมืองสะอาดชุมชนปลอดขยะแยกก่อนทิ้ง  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 379 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร พ.ศ. 2540  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.4/ว 383 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วภูมิภาคและองคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4234 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 5 ส.ค. 2562 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1774