หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง อนาคตการปกครองท้องถิ่นไทย  [ 30 ม.ค. 2552 ]   
 
การอบรมตามโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 29 ม.ค. 2552 ]   
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปี 2552  [ 29 ม.ค. 2552 ]   
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2552  [ 28 ม.ค. 2552 ]   
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2552  [ 26 ม.ค. 2552 ]   
 
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 ขั้น  [ 27 ม.ค. 2552 ]   
 
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552  [ 27 ม.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1755      1756      1757     (1758)     1759      1760      1761     ....หน้าสุดท้าย >> 1807