หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33