หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3718 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลตำบลปากดง จำนวน 41 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16