หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


เทศบาลตำบลปากดงร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรออกหน่วยทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อเพ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 


มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตามมติคณะรัฐม [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 26 


เทศบาลตำบลปากดงทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 


โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์รู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 59 


ทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในเขตเทศบาล [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 48 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 45 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 61 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 103 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 165 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 100 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 213 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 117 


โครงการฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟภายในอาคาร [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 195 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 263 


เดินรณรงค์เชิญชวนชาวกำแพงเพชร แยกขยะก่อนทิ้ง [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 263 


โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 269 


โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 330 


โครงการ จัดกิจกรรมงานวันสำคึญทางศาสนา ประเพณ๊และวัฒนธรรม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 279 


โครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 274 


โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 268 


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 358 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 398 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 436 


การาประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 397 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 340 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากดงร่วม บริจาค โครงการก้าวคนละก้าว [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 334 


พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 355 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น [ 26 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 339 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 367 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 327 


โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 419 


กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 432 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ