หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


เทศบาลตำบลปากดงทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์รู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 24 


ทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในเขตเทศบาล [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 20 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 35 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 76 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 130 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 73 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 191 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 93 


โครงการฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟภายในอาคาร [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 187 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 246 


เดินรณรงค์เชิญชวนชาวกำแพงเพชร แยกขยะก่อนทิ้ง [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 251 


โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 254 


โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 295 


โครงการ จัดกิจกรรมงานวันสำคึญทางศาสนา ประเพณ๊และวัฒนธรรม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 262 


โครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 265 


โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 256 


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 335 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 375 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 412 


การาประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 387 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 324 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากดงร่วม บริจาค โครงการก้าวคนละก้าว [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 324 


พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 344 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น [ 26 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 332 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 348 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 316 


โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 408 


กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 421 


กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 389 


เทศบาลตำบลปากดงและประชาชนร่วมจุดเทียนแสดงความใว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 392 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ