หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติทางท้องถนน ช่วงเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปีพ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


การประชุมคณะกรรมการติดตามแผยพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


Clean food good taste [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


เทศบาลออกช่งยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภ่ายในเขตเทศบาล [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง ครั้งที่2 / 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเรียน [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


โครงการ การป้องกันการทุจริตคอรัปชั้นสภาเด็กและเยายชนเทศบาลตำบลปากดง [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 39 


โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลปากดง [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลปากดง [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจะปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 42 


โครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 49 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


ประชุมประชาคมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้ [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 62 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 65 


การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 111 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 79 


คณะผู้บริหารเทศบาาลตำบลปากดง ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมภายในเชตเทศบาลฯ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 88 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA) [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 


โครงการรับส่งน้ำใจ สู้ภัย covid19 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 64 


สนามกัฬาภายในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 36 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 92 


การประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั่งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 97 


การพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID 19 [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 103 


โครงกาป้องกันและลดอุบัติเหตูช่วงเทศกาล [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 99 


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 72 


เทศบาลตำบลปากดง ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะมูลฝอยที่ชำรุด [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 130 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ