หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
เทศบาลตำบล ปากดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 16 


โครงการงานประเพณีปิดทองไหว้พระเพ็ญเดือนสาม [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 24 


กิจกรรมทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 41 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 33 


กองช่างเทศบาลตำบลปากดงออกซ่อมแซมโคมไฟ LED 130 W ภายในเขตเทศบาลฯ [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 


โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 34 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 25 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 43 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 49 


เทศบาลตำบลปากดงทำความสะอาดถนนขุดลอกดินที่ปิดกั้นท่อระบายน้ำ [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 81 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๖ [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 88 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 102 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 84 


พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 92 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 116 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๖ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 105 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 100 


โครงการ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 79 


โครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 101 


การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 97 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 


เทศบาลตำบลปากดงร่วมกับเรือนจำจังหวัดกำแพงเพชรทำการลอกท่อหมู่ที่ ๗ [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 77 


การปฏิญาณตน ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 49 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 65 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและถูมิปัญญาท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 67 


โครงการ ป้องกันการจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปีในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 29 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 112 


เทศบาลตำบลปากดงช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 77 


พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจผู้ตกเกณฑ์จปฐ.ปี66 โดยมีเทศบาลตำบลปากดง [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 67 


โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม (งานประเพณีวันสงกรานต์) [ 15 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 67 


โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะด้านภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปิ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 68 


โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 60 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 182 


กิจกรรมค่ายเยาวชน [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 70 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค่ะ