หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 49 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 98 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 51 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 165 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 71 


โครงการฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟภายในอาคาร [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 170 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 202 


เดินรณรงค์เชิญชวนชาวกำแพงเพชร แยกขยะก่อนทิ้ง [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 225 


โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 242 


โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 272 


โครงการ จัดกิจกรรมงานวันสำคึญทางศาสนา ประเพณ๊และวัฒนธรรม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 248 


โครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 253 


โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 244 


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 315 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 350 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 395 


การาประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 372 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 303 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากดงร่วม บริจาค โครงการก้าวคนละก้าว [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 309 


พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 326 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น [ 26 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 317 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 329 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 300 


โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 392 


กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 407 


กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 373 


เทศบาลตำบลปากดงและประชาชนร่วมจุดเทียนแสดงความใว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 378 


การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 440 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 17 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 363 


กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราช [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 394 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ