หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจะปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 


โครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 36 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


ประชุมประชาคมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้ [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 47 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 


การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 67 


คณะผู้บริหารเทศบาาลตำบลปากดง ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมภายในเชตเทศบาลฯ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 61 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA) [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 58 


โครงการรับส่งน้ำใจ สู้ภัย covid19 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 49 


สนามกัฬาภายในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 61 


การประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั่งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 77 


การพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID 19 [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 68 


โครงกาป้องกันและลดอุบัติเหตูช่วงเทศกาล [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 87 


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 62 


เทศบาลตำบลปากดง ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะมูลฝอยที่ชำรุด [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 91 


เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 121 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง เจาะเลือดตรวจเบาหวานผู้สูงอายุ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 96 


มาตราการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท19 ของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำยลปากดง [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 101 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 86 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปาก [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 143 


โครงการ ให้ความช่วเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาไม่เกินหลักสูตรขั้นพื้นฐาน [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 100 


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 135 


ภาพถ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 75 


โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 95 


อสม.เทศบาลตำบลปากดงเดินแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนมนเขตเทศบาลฯ [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 74 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 84 


การเดินรณรงค์รับบริจาคหนังสือและการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 123 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรีัยนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปา [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 98 


โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 103 
 
    
ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิทก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ