หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


คณะผู้บริหารเทศบาาลตำบลปากดง ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมภายในเชตเทศบาลฯ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 17 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA) [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


โครงการรับส่งน้ำใจ สู้ภัย covid19 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 


การประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั่งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 


การพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID 19 [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 


โครงกาป้องกันและลดอุบัติเหตูช่วงเทศกาล [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 67 


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 


เทศบาลตำบลปากดง ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะมูลฝอยที่ชำรุด [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 58 


เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 65 


ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง เจาะเลือดตรวจเบาหวานผู้สูงอายุ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 60 


มาตราการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท19 ของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำยลปากดง [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 57 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 51 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปาก [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 86 


โครงการ ให้ความช่วเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาไม่เกินหลักสูตรขั้นพื้นฐาน [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 82 


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 95 


ภาพถ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 60 


โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 67 


อสม.เทศบาลตำบลปากดงเดินแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนมนเขตเทศบาลฯ [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 53 


การประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 63 


การเดินรณรงค์รับบริจาคหนังสือและการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 88 


โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรีัยนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาลตำบลปา [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 79 


โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 86 


\"พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต\" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นส [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 92 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากดง [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 77 


โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 90 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 108 


กิขกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ [ 28 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 63 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 62 


สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 80 


เทศบาลตำบลปากดงร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรออกหน่วยทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อเพ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 116 


มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตามมติคณะรัฐม [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 133 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ