หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
เทศบาลตำบล ปากดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


โครงการ ป้องกันการจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปีในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 29 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


เทศบาลตำบลปากดงช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 


พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจผู้ตกเกณฑ์จปฐ.ปี66 โดยมีเทศบาลตำบลปากดง [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 12 


โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม (งานประเพณีวันสงกรานต์) [ 15 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะด้านภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปิ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 


โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 74 


กิจกรรมค่ายเยาวชน [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 23 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 23 


กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 22 


โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนเทศบาล ๘ [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบ [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 19 


งานประเพณีวันเพ็ญเดือนสาม [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 25 


โครงการป้องกันและลดอุบัติทางท้องถนน ช่วงเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปีพ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


การออกตรวจเพื่อเก็บภาษีและใบอนุญาติ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


การประชุมคณะกรรมการติดตามแผยพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 31 


Clean food good taste [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


เทศบาลออกช่งยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภ่ายในเขตเทศบาล [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากดง ครั้งที่2 / 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเรียน [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 22 


โครงการ การป้องกันการทุจริตคอรัปชั้นสภาเด็กและเยายชนเทศบาลตำบลปากดง [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 44 


โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 63 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลปากดง [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 43 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลปากดง [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 50 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจะปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 45 


โครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 52 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ