หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 


โครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 56 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชนชาวไทย [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 


กิจกรรม วันเข้่าพรรษา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 132 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 52 


โครงการฝึกอบรบดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟภายในอาคาร [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 156 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 180 


เดินรณรงค์เชิญชวนชาวกำแพงเพชร แยกขยะก่อนทิ้ง [ 10 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 207 


โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 221 


โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 240 


โครงการ จัดกิจกรรมงานวันสำคึญทางศาสนา ประเพณ๊และวัฒนธรรม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 234 


โครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 239 


โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 231 


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 294 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 333 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 377 


การาประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 355 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 285 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากดงร่วม บริจาค โครงการก้าวคนละก้าว [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 294 


พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 314 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น [ 26 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 306 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 312 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 291 


โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 382 


กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 399 


กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 366 


เทศบาลตำบลปากดงและประชาชนร่วมจุดเทียนแสดงความใว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 371 


การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลปากดง [ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 429 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 17 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 352 


กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราช [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 384 


โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 378 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 391 
 
    
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ